The Artist's Site
_____________________________________________
NEWS

I would like to inform, that after 4 years I am leaving Pigtogram gallery. I would appreciate, if you contact me directly regarding my works.
Po 4 latach zakończyłem współpracę z galerią Piktogram. Proszę o kontakt bezpośredni w sprawie sprzedaży prac i wystaw.
I won the competition for the 2018 stipend of Ministry of Culture and National Heritage.
Wygrana w konkursie na stypendium MKiDN na rok 2018.
CLFN Exhibition Review by Stach Szablowski (PL only)
Recenzja Stacha Szabłowskiego z wystawy CLFN w Przekroju

_____________________________________________
PAST

@JIL
Marta Gruzd, Tomasz Saciłowski, DIVE IN JIL
27-10-2017

@JIL
Katarzyna Czeczot, Jadwiga Sawicka, JIL IS A BODY OF THE JIL
Bertolda Brechta Str. 17, Warsaw
20-01- 04-02-2017

Plac Defilad: A Step Forward
9th Edition of the Warsaw Under Construction Festival
Museum of Modern Art in Warsaw
place: Studio Gallery, Plac Defilad, Warsaw
08.10-26.11.2017

Plac Defilad: Krok do przodu
9. Edycja festiwalu Warszawa w Budowie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Galeria Studio, Plac Defilad w Warszawie
08-10-26.11.2017

@JIL
Karolina Bielawska, GLANS JIL
Bertolda Brechta Str. 17, Warsaw
from 4.11.2017

Light in Geometry
Delfiny Gallery
Smulikowskiego Str. 10, Warsaw

Purchases 2017
Modern Art Collection
Show #1. Tomasz Sacilowski, Szymon Roginski, Mikolaj Dlugosz
Museum of Photography in Krakow
Jozefitow Str. 16, Krakow
2.11-12.11.2017

Nabytki 2017
Kolekcja Sztuki Współczesnej
Pokaz I: Tomasz Saciłowski, Szymon Rogiński, Mikołaj Długosz
Muzeum Fotografii w Krakowie
Kraków, ul. Józefitów 16
2.11-12.11.2017

@JIL
Piotr Kopik, JIL Bathroom
Bertolda Brechta Str. 17, Warsaw
untill 24.10.2017

Tomasz Sacilowski, CLFN
Zacheta National Gallery @Zacheta Project Room
Galczynskiego Str. 3, Warsaw
23.06-27.08.2017

Tomasz Saciłowski, CLFN
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki @Miejsce Projektów Zachęty
Gałczyńskiego 3, Warszawa
23.06-27.08.2017

@JIL
Krzysztof Mezyk, Yellow on JIL
Bertolda Brechta Str. 17, Warsaw
June, 2017